Zdroje

 
https://oldmaps.geolab.cz/
https://archivnimapy.cuzk.cz/
https://kontaminace.cenia.cz/

 

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - https://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - https://www.env.cz

© Historický ústav AV ČR - https://www.hiu.cas.cz