Legionáři

,,Z činnosti pečecké jednoty je na první pohled zřejmé, jak velký důraz kladla na zlepšování sociálních poměrů legionářů. Konala akce ve prospěch vdov a sirotků po legionářích a ve prospěch nezaměstnaných legionářů. Často to bylo promítání filmů s legionářskou tématikou a taneční zábavy, na které legionáři osobně zvali a prodávali vstupenky dům od domu, aby byl zisk co největší. Pečecká jednota vznikla v r. 1921 a záhy měla na 60 členů z Peček a okolních vesnic. V srpnu 1931 oslavovala jednota desetileté výročí svého vzniku. Při té příležitosti pořádala průvod městem a projev u pomníku presidenta na náměstí, koncert a taneční zábavu. V době hospodářské krize poč. 30. let částečně pracovalo jen 26 členů a 8 jich bylo nezaměstnaných. Také v Pečkách proběhl nábor do nezávislé jednoty československých legionářů, a to počátkem r. 1938. Členstvo místní jednoty to však považovalo za nevhodné rozbíjení jednoty legionářstva v roce výročí republiky, kdy sama připravovala na květen odhalení desky padlým legionářům v nedalekých Ratenicích a řadu dalších vzpomínkových akcí. V čele pečecké jednoty stál po dlouhá léta František Beneš, jednatelem byl Václav Husa. Pečecká jednota byla rozpuštěna v srpnu 1939 a její majetek byl zabaven.“  

 

zdroj: Českoslovenští legionáři okresu Kolín : rodáci a občané / [Zuzana Miškovská a Ladislav Jouza], Kolín : Okresní úřad, 2002