Spolupráce s projektem Vize pro Pečky

 
Fotografie pocházejí také ze sbírek Městského úřadu a obyvatel města.
 
Rád bych poděkoval za spolupráci iniciátorům vzniku tohoto projeku, a to MgA. Janu Drškovi a Ing. arch. Pavlu Švandovi, M.Sc.