Přání

 

 

Slovutní občané a příznivci města Peček!

 

    První den nového roku je za námi a po počátečním nadšení ze změny data a vystřízlivění  bujarých oslav, je myslím vhodné zamyslet se nad událostmi nejen minulými, ale zejména nad těmi očekávanými. Podle čínského kalendáře je rok 2016 rokem Ohnivé Opice a přinese mír, klid a prosperitu lidem, kteří to potřebují. A tak můžeme s mírným optimismem spřádat plány, jak zlepšovat, pomáhat, tvořit  a hlavně pokusit se o něco, co tu ještě nebylo.

 

    Možností je rozhodně mnoho, a protože víc hlav víc ví, je vítán každý, kdo přidá cokoliv konstruktivního, co by bylo možno realizovat, aniž by byl nutno se spoléhat, nebo vymlouvat na finanční zdroje, které jsou poskytovány podle uvážení (nebo lobování) více či méně schopných vysoce postavených jedinců.

 

    Zaměřme se proto společně na sociální oblast, například na dobrovolnickou činnost ve prospěch potřebných, ať už věkem, zdravím, nebo postrádajících mezilidské vazby. Všímejme si svých starších sousedů, všímejme si maminek s malými dětmi, které nemají k dispozici spolupečující babičky, nebuďme lhostejní a odtažití k těm, kterým osud nedopřál podmínky pro důstojný život v naší bezpochyby elitářské společnosti.

 

    Pokusme se důrazněji a společně prosazovat a ovlivňovat rozhodování těch, které jsme si demokraticky zvolili jako své zástupce do zastupitelstva města a usilujme  i o drobnější aktivity a změny, které mohou výrazně zlepšit kvalitu života nás všech – například dostavba podchodu tak, aby „jih“ nebyl nucen obíhat nádraží ze severu, dokončení parkovacích míst u nádraží, rekultivaci parku pod vodárnou, smysluplnou rekonstrukci náměstí a vyřešení prostoru vedle lékárny – nejlépe na základě referenda nebo širší diskuze.

 

    Nesmíme také zapomenout na kulturní oblast, neboť úroveň společnosti můžeme posoudit nejen podle toho, jak se dokáže postarat o své potřebné, ale také i tím, co zanechá dalším generacím. V poslední době jsme totiž svědky - a to nejen v Pečkách - že mizí staré stavby a tím mimo jiné odkaz našich předků. Ač to zní staromódně a nemoderně, tak právě na základě minulosti se utváří naše identita. Člověk, rodina, město nebo stát, který chce mít dobrou budoucnost, musí poznat, pochopit a poučit se z minulosti. A prostředek, který nám v tomto pomůže a bude o naši historii pečovat, je muzeum. Není to pro nás neznámé, protože už tu existovalo, ale po nástupu totality bylo zrušeno. Někteří občas tvrdí, že v Pečkách nikdy nic nebylo, takže není důvod ho obnovit; to je však pravda jen z části. Není tu sice hrad či zámek, ale Pečky skutečně mohou nabídnout mnohé z historie nejen docela nedávné - například světově unikátní Evangelický kostel, ale i pradávné. V Pečkách a okolí totiž byli lidé již hluboko před naším letopočtem, což dokládá obrovské množství nálezů. Myslím si tedy, že pokud bychom chtěli ,,nám i budoucím" zanechat odkaz s trvalým přesahem a hodnotou, tak musíme přemýšlet o obnově muzea. Forma je věcí diskuze, věřím však, že dobrou cestou by bylo Muzeum Pečecka, které by se soustředilo jak na širší okolí, tak i na interaktivní práci s dětmi, spolupráci se školou a dalšími institucemi.

 

    O tom všem by bylo dobré diskutovat, přít se, hledat varianty a hlavě dospívat ke shodě třeba na těchto stránkách, aby se mohlo zapojit co nejvíce spoluobčanů, kterým opravdu není jedno kde a jak žijí a proč není vše tak, jak by si přáli.

    Ať se nám společně podaří alespoň to, že se bez urážení a jedovatých komentů shodneme na tom, že se domluvíme!

 

Krásný, úspěšný a inspirativní rok 2016!!

 

Petr Zavřel