Spolupráce s pečeckým sdružením Kubistin

 

www.kubistin.cz/

 
 
Poslání Kubistinu:
 
  • záchrana, obnova a revitalizace evangelického kostela
  • zapojení do kulturního života města a regionu pořádáním koncertů a přednášek pro veřejnost ve spolupráci s dalšími místními a regionálními organizacemi
  • zapojení do programu cestovního ruchu konáním prohlídek s odborným výkladem a spolupořádáním specializovaných zájezdů zaměřených převážně na moderní architekturu regionu

 

Priority kostela:

1. založen k 500. výročí upálení Mistra Jana Husa jako jediná architektura na světě

2. vystavěn a dokončen jako ukázka tehdejšího mimořádného technického rozvoje města v těžkých dobách první světové války

3. vznikl jako jediná známá stavba díky finanční podpoře krajanů v USA

4. je významnou památkou počátků moderní architektury; spojuje harmonicky dva tehdy nejmodernější styly architektury – geometrickou secesi (modernu) a kubismus

5. kubistické vybavení je jediným kostelním zařízením v tomto stylu a jediným kubistickým mobiliářem zachovaným dosud v interiéru na původním místě

6. je to jediné místo, kde se připomínají zároveň obě nejvýznamnější osobnosti husitské reformace: Mistr Jan Hus a Jeroným Pražský (jeho jméno nese od počátku přednášková síň)

 

Představení Jubilejního chrámu M.J. Husawww.kubistin.cz/jubilejni-chram-m-j-husa/

Historická data - www.kubistin.cz/jubilejni-chram-m-j-husa/historicka-data/