Příspěvek pana Františka Dvořáčka z Peček

 
Fotogalerie obsahuje snímky pohřebního ústavu a pohřbu, reklamní pistolku pečecké cikorky, pamětní list vysvěcení školy v.r. 1877 nebo starý účet. 
 
Poté se jedná o knížku ,,Památník tělocvičné jednoty Sokol v Pečkách 1888 - 1913". Zde si můžete pročít okolnosti založení místního Sokola (který vznikl jako zájmový kroužek v hospodě), či dobové reálie. Například úrok Městské spořitelny (ve vlastnictví města) za půl roku činil 4,5 procenta. A na konci knížky můžete vidět reklamy místních živnostníků.