Příspěvek pana MgA. Jana Dršky z Peček - rekonstrukce cukrovaru

Tato fotogalerie je prázdná.