Příspěvek pana Jiřího Kučery z Peček

 
V podsložkách naleznete dva dokumenty. Prvním je almanach 25 let AFK Pečky 1908-1933. Ten popisuje nejen dějiny pečeckého fotbalu, ale i počátky jiných sportů v našem městě. Zobrazuje i dobové reklamy na místní podniky, obchody a jiné. 
 
Druhým dokumentem je část ze sbírky ,,Východní Čechy", která byla vydána nejspíše po skončení druhé světové války.